seven

Byggtjänster

Våra byggtjänster

En totalentreprenör i ditt husbygge

Totalentreprenad

Fördelen med en totalentreprenad är att du har en part som du kan reklamera eventuella fel till. Du behöver inte boka och planera in alla olika arbetsgrupper utan vi sköter allt. Vi skriver ett kontrakt enligt ABT 06 – ett standardavtal för totalentreprenad. Det betyder att vi inte bara åtar att utföra arbetet fackmässigt utan också klara av de olika funktionskrav som finns redovisade i handlingarna. I vårt åtagande ingår att projektera färdiga lösningar för att uppfylla funktionskraven. 

I vissa fall har ju redan beställaren tagit fram fullt färdiga ritningar och beskrivningar som vi har att rätta oss efter. Det är inget som hindrar att man trots det skriver ett avtal om totalentreprenad men då är vårt funktionsansvar inte är lika omfattande.

Renovera och bygga till

Vi utför allt från mindre byggarbeten till större projekt. Vid tillbyggnader där det krävs bygglov kan vi förmedla kontakt med arkitekt och vara med genom hela processen. Vi har många års erfarenhet av både äldre och nyare hus och tar oss gärna an alla slags byggprojekt.

Tänk på att du kan utnyttja ROT-avdraget och få reducerad skatt när du anlitar oss. För renovering, underhåll samt om- och tillbyggnader av bostadsrätter och småhus får du dra av max 30 procent av arbetskostnaden, upp till 50 000 kronor per person. Är ni två som äger fastigheten kan ni totalt dra av 100 000 kronor.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Nyproduktion av villor och småhus

Vi har många års erfarenhet av att bygga lösvirkeshus och hjälper gärna till att förverkliga ditt nästa drömboende. Vi hjälper dig med ritningar, projektering och bygglovsansökan. Att bygga i trä är något vi brinner för, och vi gör alltid det där lilla extra för att just ditt projekt ska bli så bra som möjligt.

Vad som ingår i en totalentreprenad kan variera beroende på vad som skrivs in i avtalet, men vanligtvis ingår det här:

• Projektering
Framtagning av ritningar
• Tekniska lösningar
• Arbetsinsats
• Underentreprenörernas arbetsinsats
• Konsulter
• Arbetsbodar
• Byggnadsställningar
• Byggnadsmaterial
• Byggnadsmaskiner
• Ansvar för att arbetet sköts på ett korrekt sätt och att alla regler uppfylls

Vill du ha en offert eller har du en fråga?

Skriv till oss så hör vi av oss till dig med svar så fort vi kan!

  • Hör av dig till oss!